"PTSS maakt mij wakker, moral injury houdt mij wakker"

WAT IS MORAL INJURY?

WAT?

Moral Injury is een gevolg van een indringende ervaring in het persoonlijke leven van een mens waarbij zijn of haar opvattingen over waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid aan het kantelen worden gebracht en gaan verschuiven. In feite gaat het om een geschokt vertrouwen door zelf te handelen of juist niet te handelen en waar te nemen. Een veel voorkomend gevolg van een Moral Injury is schuld en schaamte. De term is eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten ontstaan vanuit de ervaringen met onder meer Vietnam veteranen.

HOE ONSTAAT MORAL INJURY?

HOE?

Moral Injury ontstaat doordat de mens bewust of onbewust existentiële vragen stelt bij wat hem overkomt of wat hij waarneemt. Iemands opvattingen over de wereld en de mensheid verschillen door een of meer ervaringen en vallen niet meer samen met de mens die hij of zij voor deze ervaring was. Een Moral Injury kan bijvoorbeeld ontstaan doordat militairen tijdens een patrouille op een bermbom rijden. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de militair zijn leven zelf wordt bedreigd maar gaat het vooral om wat een bermbom aan geestelijk en psychisch leed bij de direct betrokkenen voorbrengt.

WAAROM AANDACHT?

WAAROM?

Aandacht voor Moral Injury is belangrijk omdat het recht doet aan de ervaringen die veteranen tijdens uitzendingen opdoen. Aandacht voor Moral Injury maakt een dialoog mogelijk over deze ervaringen, niet alleen tussen veteranen onderling maar ook tussen veteranen en de samenleving. Moral Injury geeft veteranen die niet medisch gediagnosticeerd zijn de erkenning dat zij een indringende gebeurtenis hebben meegemaakt dat hun leven drastisch heeft veranderd. Aandacht voor Moral Injury maakt het ook mogelijk dat veteranen geestelijk kunnen groeien door over hun ervaringen te praten.

OMGAAN MET MORAL INJURY

OMGAAN MET

Wat helpt bij een Moral Injury is aandachtig luisteren naar de ervaringen van mensen die een indringende gebeurtenis hebben gemaakt. Het gaat daarbij om het onbevooroordeeld aanhoren van wat iemand vertelt. Alles wat bijdraagt aan het integreren van de ervaring in de mens zelf is welkom. De mens met een Moral Injury heeft baat bij het in het reine komen met de ervaring, met heling en met het verkrijgen van een (ver)draagbaar geweten. Uiteindelijk gaat het om aanvaarding dat Moral Injury een onderdeel van het leven is. Rituelen kunnen daarbij een ondersteunde rol bieden.

MEER LEZEN?

MEER LEZEN

CONTACT

MEER INFORMATIE?

DRS. I.R.G.M. (KTZ) Erwin Kamp

 

TELEFOON: +31 (6) 206 17 665

EMAIL: erwin.kamp@gmail.com